Varmt Välkommen till Hella

Webbplatsens användning

www.HellaStuteri.se (nedan benämt som "Hella") ger dig behörighet att läsa materialet på denna webbplats enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, under förutsättning att du bibehåller all copyright- och övrig ägarinformation som finns i originalmaterialet och i eventuella kopior av materialet. Du har inte rätt att på något sätt modifiera, reproducera, distribuera, framställa eller visa offentligt Webbplatsens material eller på något annat sätt använda det för något offentligt eller kommersiellt ändamål. Det är, oavsett syfte, förbjudet att använda detta material på någon annan webbplats eller i någon annan nätverksbaserad datormiljö utan Hella´s skriftliga medgivande eller önskande. Materialet på denna Webbplats är upphovsrättsligt skyddat och all obehörig användning av något som helst material kan utgöra ett brott mot upphovsrätts- och andra lagar. Om du bryter mot något av dessa villkor upphör automatiskt din behörighet att använda Webbplatsen och du måste då omedelbart förstöra allt nedladdat och/eller utskrivet material.

Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

De företag eller privatpersoner som önskar köpa och/eller sälja hästar eller hästmaterial av oss eller till oss äger självklart rätten att använda denna webbplats. De får dock inte anväda den i marknadsförings syfte för sin egen verksamhet.

Länkar till andra webbplatser

Länkarna från denna Webbplats till webbplatser som som ej tillhör oss finns där endast som en tjänst för dig. Om du använder länkarna lämnar du denna Webbplats. Hella har inte granskat dessa tredjepartsplatser och vare sig styr över eller har något ansvar för någon av dessa webbplatser eller deras innehåll. Hella ansvarar ej för dessa webbplatser eller den information, programvaror, andra produkter eller material som finns där, och inte heller för följder som kan uppstå om du använder sådant material. Om du beslutar dig för att besöka någon/några av de webbplatser som tillhör tredje part och som är länkade till sker det helt på din egen risk.

Länkar till denna webbplats

Du får skapa länkar till denna Webbplats startsida från andra webbplatser, men endast i enlighet med all gällande lagstiftning, en länk som "förflyttar" läsaren helt till hella i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på hella och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in hellas material i ett framesystem eller Pop-up rutor. Meddela oss gärna om du länkar till oss - vi kanske vill länka till Dig.

Obeställda E-mail till oss

Betraktas som icke konfidenciella oavsett vad Ni har angett i Ert mail. Vill Ni inte att vi ska återge det på internet eller vidarebefodra det till myndigheter eller nyhetsbyråer, se då till att kontakta oss innan ni mailar hemligheter. Detta är gällande oavsett om Ni mailar på hemsidan angivna e-mail adresser eller någon annan av våra PRIVATA mail-adresser.

Övrigt

Denna sida tillhör en privatperson och all spam som skickas till oss kommer att betraktas som olaglig och vi kommer att anmäla det till berörda myndigheter.

Alla våra djur är chipmärkta och hästarna har som lagen kräver pass. Vi är kontrollerade av djur-skydds mydigheter/ komunala djurskydd och har regelbunden veterinär kontakt.

Vi har inte lagt upp något program eller kod på denna sida som är skadligt för Er dator. Om sådant finns är det upplaggt av en tredjepart och det är gjort via ett olagligt intrång. Om Er dator skadas eller Ni förlorar data anser vi oss vara icke ansvariga för den förlusten. Om så sker hänvisar vi till vårt webbhotell och deras lokala visruskydd.

Vi handlar på praxis genom "ring inte oss vi ringer dig" och har därför nixat vår telefon. Om Ni inte accepterar det kan vi komma att vidta åtgärder, är du försäljare och ringer mig tar jag för givet att du läst detta och vill köpa fyra (4) ton hästgössel och få det levererat på din uppfart till en kostnad av fyra tusen sek (4000) plus frakt..